Business

Ako založiť občianske združenie

Mnohí z nás majú túžbu nielen zarábať a podnikať, ale robiť aj niečo prospešné pre prírodu, okolie, komunitu, spoločnosť, handicapovaných ľudí, dôchodcov alebo deti, či zvieratá. V takomto prípade sú tiež možnosti, ako sa združovať a vytvoriť právnickú osobu, ktorá vaše neziskové aktivity zastreší. Okrem nadácií, ktoré sú už väčšinou väčšími spoločnosťami a vyžadujú väčší kapitál existuje možnosť založiť si napríklad občianske združenie. Občianske združenie, ako to vyplýva z jeho názvu združuje občanov, resp. svojich členov. Pri založení občianskeho združenia musíte byť aspoň 3 členovia. Okrem toho musíte vytvoriť štatutárne orgány vášho združenia, napríklad výbor spoločnosti, ktorý bude vo vašich veciach rozhodovať. Ako základ je vypracovanie stanov občianskeho združenia, v ktorých si sami definujete štatutárne orgány, ako a kedy sa budú voliť, možnosti členstva vo vašom občianskom združení, ako aj účel alebo činnosti, ktoré budete chcieť vykonávať, alebo inak povedané, prečo dané občianske združenie zakladáte a tiež nesmú chýbať zásady hospodárenia.

Neziskové organizácie členovia

Pokiaľ už stanovy máte pripravené, môžete prejsť k samotnej registrácii občianskeho združenia. Založenie občianskeho združenia môžete realizovať na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je potrebné predložiť osobné údaje zakladajúcich členov, ktorý člen bude toto združenie zastupovať, teda konať v jeho mene a tiež dva exemplári vašich novo-vytvorených stanov.

Založenie občianskeho združenia

Pokiaľ si s týmito náležitosťami neviete sami rady, obráťte sa na profesionálnu firmu, ktorá sa zakladaním spoločností a združení zaoberá. Na www.e-zmluva.sk vám s tým radi pomôžu. Založenie občianskeho združenia stojí len 299€ a ušetrí vám veľa času, ktorý môžete následne investovať do niečoho iného. Cena založenia zahŕňa napríklad aj vypracovanie už spomínaných stanov združenia, vytvorenie potrebných orgánov združenia, ak by ste nevedeli napríklad aké to sú a registráciu na Ministerstve vnútra.