Nezařazené

Overenie monitorom

Aj napriek pravidelnej školskej dochádzke a priebežnému hodnoteniu sa znalosti našich žiakov zdajú byť nepreverené. Prečo? Zdá sa, že Ministerstvo školstva nemá až také čisté svedomie, keď si chce donekonečna overovať stupeň vzdelania u tých najmladších. Je zaujímavé, že výsledky sú často prehliadané aj mnohými strednými školami. Na čo potom naši žiaci absolvujú takéto stresy?

výpočet

  • Predmetom testovania tak ako inokedy je štátny jazyk, čiže slovenčina a matematika. Okrem overenie ide aj spätnú väzbu pre Ministerstvo a spätnú väzbu pre školy. Rodičia sa riadia aj výsledkami monitorov, už pred tým ako dávajú svojho prváčika do školy.

zkoušky

  • Mnohý majú voči testovaniu výhrady. Aj napriek tomu, že sa môžu spoľahnúť pri výbere na výsledky, celková úroveň školy sa nedá zhodnotiť. Napríklad cudzie jazyky, ktoré sú dnes veľmi požadované neboli na niektorých školách vôbec vyučované, či ich kvalita výučby značne pokrivkávala. Zdá sa potom neobjektívne hovoriť o spätnej väzbe školy, keďže ide len o spätnú väzbu žiakov. Tú však dostávajú po celý rok v podobe známkovania. Mnohý sa preto pýtajú na čo je dobré, ak deti musia postúpiť niekoľko krát do roka nezmyselné skúšanie.
  • Okrem toho to nevidia priaznivo ani detskí psychológovia. Tí sa zhodujú na tom, že je to záťaž na detskú psychiku, hlavne pre tých svedomitejších. Trojkári to neberú tak vážne, sú zvyknutí na svoj priemer. Naopak snaživci prežívajú takéto obdobia nepokojne, a to aj vďaka rodičom a učiteľom , ktorí im neraz zdôrazňujú, že musia uspieť. Takto si neplnia svoje sny a nerozvíjajú svoje prednosti, ale upriamujú sa na ciele, ktoré im koniec koncov neprinesú do života nič nové.

  • Okrem toho sú aj sťažnosti na samotnú dĺžku trvania. Podľa mnohých učiteľov je málo času na vypracovanie. Často ide o úlohy v podobe príbehov. Na pochopenie preto nezostáva veľa času a deti v snahe niečo zaznačiť strácajú motiváciu. To samozrejme zhoršuje celkové výsledky, a tak ako celý monitor aj úspešnosť žiakov. Ani pravidelné, testovanie nevie zaručiť objektivitu v známkovaní, nie to ešte jednorazový test.