Business

Predaj a kúpa založených firiem

Čo sú to vlastne ready made spoločnosti a kto ich môže využiť? Predstavte si situáciu, v ktorej chcete začať s podnikaním a k tomuto kroku potrebujete firmu. Založiť firmu znamená, zapísať ju do Obchodného registra a ideálne ju tiež zaregistrovať ako platcu DPH. A to sme zhrnuli naozaj len v stručnosti, ako vlastne založenie obchodnej spoločnosti prebieha a v čom spočíva.

V skutočnosti založenie s.r.o. predstavuje veľkú časovú a administratívnu záťaž. Behanie po úradoch, pričom rozbehnutie obchodných aktivít je zatiaľ v nedohľadne. Pre podnikateľov, ktorí potrebujú začať podnikať prakticky okamžite, predstavuje takéto časovo a inak náročné riešenie problém. A niet sa čomu čudovať.

Podnikatelia, podanie rúk

Ako teda postupujú v takýchto situáciách?

Teda v prípade, ak nechcú čakať a prejsť si procesom zakladania novej obchodnej spoločnosti, firmu nemusia založiť, ale v opačnom prípade si ju môžu kúpiť od overených predajcov či poskytovateľov.

Ready made s.r.o. je „predzaložená“ spoločnosť s ručením obmedzeným, pripravená na okamžitý prevod. Poskytuje sa za účelom predaja. Veľa ready made spoločností vlastne vzniklo za týmto hlavným účelom. Čiže aby sa predávali záujemcom, ktorí chcú začať okamžite podnikať. Na týchto sa eseročka prevedie tak, že sa na záujemcu prepíše jej obchodný podiel. Ready made je pre záujemcov pripravená respektíve je zapísaná v Obchodnom registri, je zaregistrovaným platcom DPH, má pridelených niekoľko všeobecných živnostenských opatrení a bolo pri nej splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur.

  • Sú čerstvé, v OR SR boli zapísané len nedávno a preto je pri ich kúpe minimálne riziko toho, že by mali nevybavené pohľadávky a záväzky z obchodnej minulosti.

Zmluvy, perá

Potom je ale dostupný tiež predaj firmy s historiou. Tu je potrebné ubezpečiť sa a mať garanciu, že predávaná obchodná spoločnosť je čistá a zbavená nesplnených záväzkov.

  • Firma s dlhodobou históriou budí dobrý a dôveryhodnejší dojem u obchodných partnerov.