Business

K čistému a funkčnému kanalizačnému potrubiu dopomôže frézovanie

Priechodné a čisté kanalizačné potrubie je základným predpokladom, aby odpad z domácností, ktorý sa ním odvádza, mal voľnú cestu a nezostával zaseknutý niekde na polceste v potrubí, pretože postupne ho celé upchá a odpad je nakoniec vytláčaný späť v bytoch cez odtoky, čo je dosť nepríjemná situácia. Ak sa už niečo také prihodí, na rade je zásah profesionálov, ktorí si s tým poradia.

upchaté potrubie

Na Slovensku je veľa firiem, ktoré majú na starosti čistenie, frézovanie a TV monitoring kanalizácií. Ich práca je veľmi dôležitá, pretože sami obyvatelia by si s upchatým potrubím bez potrebného vybavenia technikou ťažko poradili. Voláme ich, vždy, ak nastane nejaký havarijný stav, sú poruke 24 hodín počas dňa a 7 dní v týždni, a j počas sviatkov. Ich práca spočíva v frézovanie kanalizácie čistení potrubí rôznymi spôsobmi, vysokotlakové čistenie, frézovanie či krtkovanie, čiže elektromechanické čistenie plus TV monitoring celej trasy potrubia.

Vysokotlakové čistenie a krtkovanie patria k jemnejším formám čistenia potrubí, ktoré splní svoju funkciu, ale ak potrebujete z vnútorného povrchu potrubia odstrániť hrubé a pevné nečistoty, ako sú prerastené korene, stavebný materiál, betón a podobné prekážky, ktoré bránia v priechodnosti kanalizácie, najúčinnejšie je frézovanie. Tam, kde si ostatné spôsoby už nevedia rady, nastupuje fréza. Najčastejšie je potrebný zásah pri starých potrubiach, ktoré vplyvom prírodných dlhodobých procesov a tlaku už neodolajú a poškodia sa, a v tých miestach potom prerastajú korene či tvoria sa usadeniny. Následkom toho postupne dochádza k úplnému upchatiu potrubia a to už nedokáže plniť svoju funkciu.

vonkajší kanál

Na frézovanie sa používajú špeciálne frézovacie trysky, pomocou ktorých je možné odstrániť malé aj veľké prekážky a nečistoty z potrubia. Celý proces má niekoľko krokov, ktoré sa podrobne monitorujú. Finančne je frézovanie lacnejšie ako keby bolo treba pristúpiť k výkopom a potom k čisteniu a samotnej oprave potrubia.