Nezařazené

Jaskyne Slovenska. Demänovská dolina a jej krásy

Táto dolina je najnavštevovanejšou lokalitou Nízkych Tatier. Nachádza sa južne od Liptovského Mikuláša. Radíme ju medzi najkrajšie doliny Nízkych Tatier. Meria 16km, pričom sa tiahne od; Ďumbiera (2 043m) cez vrcholy Krúpova hoľa, Chopok (2 024m), Dereše, Poľana na sever liptovskej kotliny.
světlo v jeskyni

Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa Slobody bola objavená tzv. „suchým ponorom“ riečky Demänovky
v roku 1921. Nachádza sa v Demänovskej doline na území Národného parku Nízke Tatry.

Časť tejto jaskyne (Mramorová rieka cez Veľký dóm až po Zlaté jazierko) sprístupnili v roku 1924. Horné časti sú v prevádzke od roku 1933. Od roku 1993 sa v jaskyni vykonávajú aj obľúbené ozdravovacie speleoklimatické pobyty, ktoré sú stále viac vyhľadávané. Táto úchvatná jaskyňa sa stala víťazom ankety „Skvost Slovenska“ v už v roku 2010 a o jej prednostiach niet pochýb ani dnes.

Dlhá je 8 400 metrov. Ponorný tok Demänovky formoval strednotriasový vápenec v štyroch vývojových úrovniach a vytvoril túto jaskyňu. Demänovka je riečka na severnom Slovensku, v oblasti Liptov, okres Liptovský Mikuláš. Jedná sa o ľavostranný prítok Váhu, ktorý má dĺžku devätnásť kilometrov. Tento vysokohorský typ rieky na svojom hornom toku preteká územím NAPANT-u a vytvára Demänovskú dolinu.

Kúzelná sintrová výzdoba
V pestrej sintrovej výplni jaskyne nachádzame nezvyčajné sintrové lekná a rôzne iné jazerné formy a extravagantné stalaktity (visiace dlhé útvary). A čo to vlastne sinter je?

Sinter radíme do skupiny uhličitanov. Táto monominerálna hornina je tvorená uhličitanom vápenatým a je často pestro sfarbený oxidmi železa. Sintorvé útvary sa nám najkrajšie ukazujú v prevedení úchvatných kvapľov v jaskyniach vo vápencových oblastiach, akou je aj Demänovská jaskyňa slobody. Sintrové vodopády sú tu majestátne.

Veľké stalagnáty (spojenie stalaktitu a stalagmitu), sférolitické stalaktity a ďalšie formy stalaktitov a stalagmitov (vyrastajú zo dna jaskyne), nenechajú nikoho bez úžasu. Sintrová výzdoba sa prejavuje aj vo forme nátekov, záclon a rôznych iných útvarov. Sinter je v demänovskej jaskyni slobody očarujúci v podobe mohutných galérii. Tvorí sa chemickým vyzrážaním uhličitanu vápenatého v vody, ktorá presahuje puklinami v strope jaskyne. Keď sa uvoľní oxid uhličitý, vyzráža sa kalcid v podobe sintra.
voda v jeskyni
Demänovská jaskyňa Slobody je najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku. V jednej sezóne (rok 2009) ju navštívilo takmer 97- tisíc turistov. Za rok jaskyňu navštívi približne 60 tisíc návštevníkov.