Business

Ako zrušiť spoločnosť bez likvidácie?

Zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie, tzv. dobrovoľné zrušenie obchodnej spoločnosti, je možné prostredníctvom rozhodnutia súdu. Pričom sa postupuje na základe § 69 Obchodného zákonníka.

Aby danú spoločnosť bolo možné ukončiť týmto spôsobom, musia byť splnené určité zákonom určené podmienky, a to: spoločnosť nesmie mať žiaden majetok a žiadne pohľadávky, základné imanie spoločnosti prechádza na nástupnícku spoločnosť, resp. na právneho nástupcu (napr. pri verejnej obchodnej spoločnosti), likvidácia je vykonaná jedným z týchto právnych foriem zrušenia spoločnosti bez likvidácie: splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti.

koniec

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným Obchodný zákonník povoľuje splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti, kde právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) bude akciová spoločnosť. Pri ostatných spoločnostiach platí podmienka rovnakej právnej formy.

Splynutie – zlúčenie – rozdelenie spoločnosti – Aký je v tom rozdiel?

  1. Splynutie spoločnosti – pri tomto postupe dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností. Ich imanie prechádza na novozaloženú spoločnosť, ktorá sa následne stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
  2. Zlúčenie spoločností – proces, pri ktorom dochádza k zániku jednej, resp. viacerých spoločností. Imanie spoločnosti/í prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom.
  3. Rozdelenie spoločnosti – predstavuje proces zrušenia spoločnosti bez likvidácie, ktorá vedie k zrušeniu firmy, pričom jej imanie prechádza na iné už existujúce spoločnosti, ktoré sa stávajú jej právnymi nástupcami. Je to takzvané rozdelenie spoločnosti zlúčením, respektíve na novozaložené firmy, ktoré sa stávajú právnymi nástupcami daných zanikajúcich spoločností. Zanikajúce spoločnosť sa rozdeľuje medzi dve spoločnosti.

firma

Na uskutočnenie zrušenie sro bez likvidácie spoločnosti ezmluva.sk sa nezaobídete bez rozhodnutia spoločníkov danej firmy. Nasledujúcim dôležitým krokom je vyhotovenie zmluvy o splynutí, zlúčení alebo rozdelení obchodnej spoločnosti. Následne môžete podať návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Výmaz spoločnosti môže trvať šesť a viac mesiacov, v závislosti od konania súdu.